Občanské právo

Mgr. Jakub Kutílek zastupuje klienty v občanskoprávním řízení včetně insolvenčního a exekučního řízení; řeší občanskoprávní spory vzniklé ze smluv (například z nájemní smlouvy, z kupní smlouvy atd.) i jinak (náhrada škody, sousedské spory, zřízení nezbytné cesty atd.); Mgr. Jakub Kutílek má zkušenosti s vymáháním pohledávek pro velké úvěrové společnosti, ale také i s vymáháním pohledávek pro jednotlivce (podnikající fyzické osoby i nepodnikatele), v této souvislosti zužitkovává zkušenosti z práce na exekutorském úřadu; klientům také pomáhá s uplatněním a vymožením nároku na náhradu újmy na zdraví, odčinění duševních útrap a materiální škody na majetku; jste-li vlastníkem podílu k domu či pozemku a nechcete-li již nadále setrvávat v podílovém spoluvlastnictví, či naopak v něm setrvat chcete, ale jiný ze spoluvlastníků ne, s řešením tohoto problému vám Mgr. Jakub Kutílek rovněž pomůže; Mgr. Jakub Kutílek sepisuje různé typy smluv, nejčastěji kupní smlouvy, nájemní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy, smlouvy o dílo a další.

Právní služby, které v této oblasti Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Kutílka poskytuje:

 • Řešení sporů
 • Náhrada škody
 • Vymáhání pohledávek
 • Kontrola a sepis smluvní dokumentace
 • Zastupování před soudy
 • Ochrana spotřebitele
 • Převody nemovitých věcí
 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Zastoupení v dědickém řízení
 • Sepis závětí
 • Nájmy bytů