Obchodní právo

Mgr. Jakub Kutílek zastupuje klienty v civilním řízení před soudem v rámci řešení obchodních sporů, rovněž i před rozhodčím soudem byla-li sjednána rozhodčí doložka; řeší obchodní spory mezi společníky obchodních společností (společnické žaloby), obchodní spory vzniklé ze smluv (nejčastěji ze smlouvy o dílo atd.); dále poskytuje právní služby související se zakládáním a změnami obchodních společností, zastupuje klienty v řízení před rejstříkovými soudy a další.

Právní služby, které v této oblasti Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Kutílka poskytuje:

  • Poradenství a řešení sporů
  • Založení a změny obchodních společností
  • Právní asistence při změnách v obchodních společnostech
  • Kontroly a příprava obchodních smluv
  • Korporátní správa
  • Převody podílů
  • Směnky