Rodinné právo

Podmínkou pro rozvod manželství je úprava poměrů k nezletilým dětem. Upravit poměry k nezletilým dětem je však třeba i v případě rozcházejících se nesezdaných párů. Toho lze dosáhnout dohodou či na základě rozhodnutí soudu. S ohledem na individuální potřeby klienta Mgr. Jakub Kutílek navrhne řešení. Rozvod může být sporný či nesporný. S ohledem na individuální potřeby a zájmy klienta Mgr. Jakub Kutílek navrhne vhodné řešení. Rozvod poté nemusí být pouze nepříjemnou záležitostí, ale lze jím projít i důstojně bez větších problémů; s rozvodem manželství je spojeno i vypořádání majetku, který manželé nabyli společně; Mgr. Jakub Kutílek klientům pomáhá s uplatněním nároku na výživné a s jeho vymožením, nejčastěji se jedná o výživné pro nezletilé děti, ale také o výživné pro manželku/manžela, pro rozvedenou manželku/manžela, méně často potom o výživné pro rodiče.

Právní služby, které v této oblasti Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Kutílka poskytuje:

  • Úprava poměrů k nezletilým dětem
  • rozvod manželství
  • Vypořádání společného jmění manželů
  • Výživné
  • Majetkové dohody