Trestní právo

Mgr. Jakub Kutílek pro své klienty zajišťuje důslednou a pečlivou obhajobu ve všech stádiích trestního řízení. Od přípravného řízení (poskytnutí právní pomoci při podání vysvětlení, obhajoby při vyšetřovacích úkonech), přes hlavní líčení (obhajoba před soudem) až po případné vykonávací řízení (návrh na podmíněné propuštění či přeřazení do jiného typu věznice či přemístění do jiné věznice). Mgr. Jakub Kutílek dále také podá žádost o zahlazení odsouzení – výmaz z rejstříku trestů, žádost o upuštění od výkonu zbytku trestu – např. zákazu činnosti řízení motorových vozidel, připraví interní pravidla pro právnické osoby – compliance programy; Mgr. Jakub Kutílek v rámci trestního řízení zastupuje i poškozené, kterým pomáhá uplatněním a vymožením náhrady za újmu, která jim byla způsobena trestným činem.

Právní služby, které v této oblasti Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Kutílka poskytuje:

  • Obhajoba obviněných
  • Zastoupení poškozených